Możesz się ze mną skontaktować poprzez powyższe media społecznościowe.

Projekt w GitHub: https://github.com/PiotrWachulec/DajSiePoznac2017

Możesz skontaktować się również poprzez formularz: